Przez najbliższe kilka dni trwać będzie Tydzień Bibliotek

Rozpoczął się Tydzień Bibliotek. Z tej okazji w naszym regionie atrakcji nie zabraknie. Koszalińska Biblioteka Publiczna zaplanowała szereg spotkań autorskich, działań kulturotwórczych i konkursów.