Co dalej z City Box’em?

Po blisko czterech latach ratusz wymówił umowę dzierżawcy Piano Baru (dawnego City Box’u), czyli lokalu znajdującego się na Rynku Staromiejskich. Urzędnicy podkreślają, że powodem są duże zaległości w płatnościach czynszu. Najemca przyznaje, że to prawda, ale przy okazji dodaje, że magistrat również nie wywiązywał się z umowy, bo w budynku jest wiele usterek, które mimo monitów nie zostały usunięte. Wśród uciążliwych wad najemca wymienia brak szczelności obiektu, który dawał się we znaki zwłaszcza w chłodniejsze miesiące. Czynsz za użytkowanie budynku wynosi blisko 7,5 tys. złotych. Dodatkowo, najemca zobowiązany był regulować rachunki za media oraz pozostałe opłaty. Umowa z dzierżawcą podpisana została bezterminowo.