Czyste powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczął współpracę z siedmioma gminami w programie rządowym „Czyste Powietrze”. Porozumienie pozwoli mieszkańcom na łatwiejsze składanie wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, a co za tym idzie na jeszcze skuteczniejszą walkę o poprawę jakości powietrza w regionie.