Wsparcie od władz Urzędu Marszałkowskiego otrzymali lokalni ratownicy wodni

Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało 40 tysięcy złotych. Umowę ze stowarzyszeniem podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.