30-lecie „Ikara”

Były gratulacje, wspomnienia, kwiaty i medale okolicznościowe – stowarzyszenie „Ikar” świętowało w niedzielę okrągły jubileusz. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w integracyjnym turnieju w kręgle. „Ikar” w pierwszych latach swojej działalności był Kołem Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie NSZZ Solidarność w Koszalinie. W czerwcu 2003 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane. Przyjaciele organizacji podkreślają, że wkład jej członków w rozwój miasta i szerzenie świadomości dotyczącej osób z różnego rodzaju dysfunkcjami jest nie do przecenienia. Dzięki społecznikom w Koszalinie pojawiło się więcej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a w instytucjach publicznych n.p. w teatrze czy w filharmonii zamontowane zostały windy.