Wspólne działanie

Zakup autobusów niskoemisyjnych i budowa ścieżek rowerowych– to jedne z wielu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które powstały w naszym regionie. Pieniądze na nie przekazała Unia Europejska, dlatego wydatki są ściśle kontrolowane przez Komisję Europejską. Samorządowcy z Pomorza Środkowego omówili dotychczasowe wykonanie zadań. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwo zachodniopomorskie dostało na lata 2013-2020 40 mln euro. Pieniądze mają służyć rozwojowi gospodarczemu i turystycznemu gmin.